Studiefinanciering is een financiering die je als student van de overheid krijgt om je studiekosten en levensonderhoud te kunnen betalen. Deze studiefinanciering wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Overheid (DUO). Niet alle studenten hebben recht op studiefinanciering. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast verschilt de inhoud van de studiefinanciering per opleidingsniveau. hier op ons blog vind je alles informatie over de studiefinanciering.

Studiefinanciering nu leenstelsel

De studie financiering DUO wordt sinds de wijziging in 2015 dit is ook bekend als ht leenstelsel. De basisbeurs is voor wo- en hbo-studenten namelijk omgezet naar een studievoorschot. Dit is een lening bij DUO die na de studie terugbetaald moet worden. Naast dit studievoorschot kun je als hbo- of wo-student een collegekrediet afsluiten – een extra lening voor het collegegeld.

Als mbo-student heb je nog wel recht op de basis-beurs. Dit kan een lening zijn zoals een prestatiebeurs. ben je bezig op niveau`s 1 of 2? Dan wordt deze lening altijd omgezet in een gift. Als je een mbo-opleiding op niveau`s 3 of 4 volgt, gebeurt dit als je binnen 10 jaren als je diploma haalt. Als mbo~student kan je ook – ongeacht welk niveau je doet – een extra lening afsluiten bij DUO. Die moet je dan wel altijd terugbetalen.

Zowel mbo-studenten als wo- en hbo-studenten ontvangen hiernaast een studenten reisproduct en (eventueel) een extra aanvulling aanvragen. Als je recht hebt op een aanvullende beurs, Dit zal voornamelijk afhangen aan het inkomen van je ouders.

Historisch lage rente

De rente die gerekend wordt over de lening bij DUO, wordt elke 5 jaar op nieuw vast gesteld. Sinds januari 2017 is deze rente historisch laag; namelijk 0,0%. Zou je geld lenen bij de bank, kan je eventueel een stuk meer rente betalen als normal. Bij een normale lening ligt de rente namelijk meestal tussen de 5`% en 12`%

De voorwaarden

Je hebt als student niet altijd recht op  de studiefinanciering. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden verschillen per opleidingsniveau.

Als mbo-student heb je recht op de studiefinanciering als:

  • Je minimaal 18 jaar bent
  • Je een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) van minimaal 1 jaar volgt
  • Je een Nederlandse nationaliteit hebt, of voldoet aan de voorwaarden die DUO stelt aan mensen zonder Nederlandse nationaliteit
  • Je het maximale recht op de studiefinanciering nog niet verbruikt hebt

Als hbo- of wo-student heb je recht op je studiefinanciering als:

  • Je op het moment dat de studiefinanciering ingaat jonger bent dan 30 jaar
  • Je een voltijdse of duale opleiding van minimaal 1 jaar volgt aan een hogeschool of universiteit
  • Je een Nederlandse nationaliteit hebt, of voldoet aan de voorwaarden die DUO stelt aan mensen zonder Nederlandse nationaliteit
  • Je het maximale recht op de studiefinanciering nog niet verbruikt hebt

Maximale recht op de studiefinanciering

Hoe lang je recht hebt op studiefinanciering verschilt per opleidingsniveau. Doe je een vierjarige hbo of wo opleiding? Dan kun je maximaal zeven jaar gebruikmaken van de studiefinanciering. De eventuele aanvullende beurs ontvang je alleen in de eerste vier jaar. En van het studenten reisproduct mag je maximaal vijf jaar gebruikmaken. Bij een studie die langer dan vier jaar duurt, heb je ook langer recht op je studiefinanciering. Tot een maximale duur van 10 jaar.

Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2? Dan heb je alleen tijdens je opleiding recht op je studiefinanciering. Als je een opleiding op niveau 3 of 4 volgt, kun je maximaal vier jaar gebruikmaken van de basisbeurs. Wel kun je – als je nog studeert – tot zeven jaar gebruikmaken van de studielening en het reisproduct. Doe je een specialistenopleiding dan kun je maximaal twee jaar langer studiefinanciering krijgen.

Aanvragen studiefinanciering

Wil je studiefinanciering aanvragen? Dat kan via Mijn DUO. Hiervoor heb je een DigiD nodig, dat is de inlogcode die je kunt gebruiken voor alle overheidswebsites. Als je nog geen DigiD hebt, kun je deze aanvragen via DUO. Je krijgt je inloggegevens dan binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Vervolgens kun je hiermee inloggen op Mijn DUO om je studiefinanciering aan te vragen. De studiefinanciering wordt vervolgens elke maand rond de 24e uitgekeerd. Het studenten reisproduct moet je apart aanvragen via OV-chipkaart.nl.

Hoeveel geld je per maand mag lenen van DUO, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Wil je weten hoeveel studiefinanciering je in 2017 per maand kunt ontvangen? Neem dan een kijkje op de website van DUO.

Terugbetalen studieschuld

Twee jaar na het afronden van je studie moet je beginnen met het afbetalen van je studieschuld. Je kunt ook eerder beginnen met aflossen als je dit wilt. Val je onder het oude studiefinancieringsstelsel? Dan heb je 15 jaar om je studieschuld af te lossen. Als je onder het nieuwe stelsel valt, heb je hier 35 jaar de tijd voor. Op basis van de hoogte van je studieschuld en de rente wordt bepaald hoeveel jij per maand minimaal moet terugbetalen. Je kunt er zelf voor kiezen om het maandbedrag te verhogen of eenmalig extra af te lossen.

Studieschuld en hypotheek

Je studieschuld wordt niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als je een hypotheek wilt afsluiten, heeft de hypotheekverstrekker dus geen inzicht in de hoogte van je studieschuld. Je bent verplicht om deze zelf door te geven. Doe je dit niet en komt de hypotheekverstrekker hierachter? Dan heb je geen Nationale Hypotheek Garantie meer.

Veel (oud-)studenten zijn bang dat ze geen hypotheek kunnen krijgen door hun studieschuld. Dit is niet waar. Wel heeft je studieschuld invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. De studieschuld wordt namelijk gezien als een extra maandlast, waardoor je minder geld over hebt voor je hypotheek.

loi