Solliciteren is een moeizame, maar vooral ook eenzame bezigheid. De talrijke brieven, e-mails, de talrijke telefoontjes, ze lijken soms vergeefs. Toch loont het de moeite om het solliciteren door te zetten. En ineens is het zover. Eindelijk wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op het kantoor of via het computerscherm.

In een tijdsbestek van vaak niet langer dan drie kwartier moet u alle zeilen bijzetten om tijdens het solliciteren zo overtuigend mogelijk een goede eerste indruk achter te laten bij de interviewer. U hoopt immers later opnieuw te worden uitgenodigd voor een tweede en wellicht derde gesprek, met het doel die begeerde baan uiteindelijk te bemachtigen.

Vele sollicitanten zien op tegen zo’n gesprek tijdens het solliciteren. Bij de een komt weer naar boven het beklemmende gevoel van examen doen; de ander voelt zich koopwaar, een soort zichtzending. Immers, een product verkopen gaat menigeen minder moeilijk af dan zichzelf verkopen. Veel onzekerheid kan worden weggenomen als men zich goed voorbereidt op het sollicitatiegesprek. Een goede steun kan daarbij zijn: inzicht in de vragen die men zoal kan verwachten bij het solliciteren.

Dit naslagwerk is bedoeld voor sollicitanten van universitair en hbo-niveau die goed beslagen ten ijs willen komen. Voor sollicitanten zowel met als zonder arbeidsverleden. Het bevat in totaal duizend (waartussen pittige) sollicitatievragen die een interviewer kan stellen. Deze zijn ondergebracht in de eerste tien rubrieken.

Bovendien stelt aan het eind van zo’n gesprek de interviewer de sollicitant vaak in de gelegenheid zelf een aantal vragen te stellen. In de laatste twee rubrieken treft u dergelijke vragen aan die u zullen helpen bij het solliciteren.

sollicitatie vragen

De vragen zijn zodoende zorgvuldig gegroepeerd in 12 rubrieken, betrekking hebbend op uw komaf, uw opleidingen, (indien van toepassing) uw militaire dienst, uw ambitie en motivatie, uw capaciteiten, vaardigheden en bekwaamheden, uw houding, stijl van werken, aanpak, inzet en tempo, uw prestaties en ‘wapenfeiten’, uw privé-leven, thuisfront, hobby’s en vrije tijd, uw salariëring en emolumenten, eigen vragen die u kunt stellen over de organisatie en tenslotte eigen vragen die u kunt stellen over salaris en emolumenten (zie inhoudsopgave).

Aan het begin van elke rubriek staat beschreven een uitleg waarom deze vragen kunnen worden gesteld. Tevens vindt u daarbij een advies voor beantwoording.

Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Voor velen zullen de antwoorden op de vragen verschillend zijn. Immers, persoonlijkheden, kennis en vaardigheden, maar ook ambities verschillen van individu tot individu. Om die reden zult u begrijpen dat het niet zinvol is om pasklare, standaardantwoorden af te drukken. U kunt aan de hand van uw eigen situatie het beste bepalen welk antwoord effectief is. De spaties tussen en rond de vragen kunt u benutten om – bij wijze van geheugensteuntje – aantekeningen te maken van geschikte en op u toegesneden eigen antwoorden.

Sollicitanten die voor het eerst de arbeidsmarkt willen betreden, zullen hier en daar vragen aantreffen die betrekking hebben op een verondersteld arbeidsverleden. Zij kunnen zulke vragen overslaan, aangezien de kans klein is dat deze aan hen worden gesteld.

Tot slot: probeer uw antwoorden op diverse vragen ook eens te oefenen met een vertrouwenspersoon. Dat kan verhelderend zijn.

zie ook dit voorbeeld van een sollicitatiegesprek:

loi